ACTIEVOORWAARDEN «Sutana Good Morning»

 

Actie georganiseerd door BVBA PLDS Belgium ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0695939267, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Avenue du Port, 86C/204 1000-Bruxelles, (hierna ook " BVBA PLDS Belgium ", “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

1.           De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende Sultana producten in een winkel* gevestigd in België van de hierna vermelde kortingen genieten:

BVBA PLDS Belgium®-product

Korting**

Sultana Good Morning Naturel

100% terugbetaald

Sultana Good Morning Cranberry

100% terugbetaald

* De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende Sultana®-product door middel van een terugbetaling toegekend.

2.           Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Belgisch grondgebied) bij volgende deelnemende winkelpunten: Delhaize AD & SM

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 3 september 2020 (00:00u) tot en met 3 oktobers 2020 (23:59u)* zolang de voorraad strekt.  (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de Sultana Good Morning ®-producten waarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen én de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure.

*Max. 2000 deelnemers.

3.           Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

-          Koop één van de hierboven vermelde Sultana Good Morning®-producten.

-          Na het klikken op de Sultana Good Morning®advertentie kan u een aanvraag verzenden.

-          Verzend de unieke code die u via WhatsApp of SMS ontvangt.

-          Klik op de weblink die u meteen na de verzending van de unieke code ontvangt.

-          Vul daar het deelnameformulier in.

-          Omcirkel het aangekochte Sultana Good Morning®-product op uw kassaticket en laad een foto van uw kassaticket vervolgens op.

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.

 

 

 

 

4.           Beperkingen

U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 korting aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 korting per naam en per IBAN-nummer).

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 5.          Persoonsgegevens

De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan BVBA PLDS Belgium overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan BVBA PLDS Belgium bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van BVBA PLDS Belgium®-acties, komt u terecht op de website van BVBA PLDS Belgium®/SULTANA® waar u desgewenst uw gegevens kunt invullen om geïnformeerd te worden over de toekomstige acties, promoties en nieuwtjes van BVBA PLDS Belgium®/SULTANA®. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de BVBA PLDS Belgium®-privacyverklaring beschikbaar op de website van BVBA PLDS Belgium®.

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.