ACTIEVOORWAARDEN “SERELYS - 3,5€ CASHBACK OF STEUN THINK PINK ACTIE ”

 

Actie georganiseerd door EUROGENERICS  ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0419.806.694, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Esplanade Bus B22, B-1020 Brussel (hierna ook “EG”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

1.           De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende producten bij de apotheek gevestigd in België van de hierna vermelde kortingen genieten:

Sérélys®-product

Korting*

Sérélys 60 tabletten

3,5€ terugbetaald

*De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende Sérélys®-product door middel van een terugbetaling toegekend.

! Belangrijk: Bij het invullen van het terugbetalingsformulier kunnen deelnemers ook kiezen om 1€ van het terug te betalen bedrag te schenken aan Think Pink. Dit doen ze door zich akkoord te verklaren op de "schenkings"-vraag.

2.           Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België  voor aankopen in een fysieke apotheek naar keuze op het Belgisch grondgebied. Dit wil zeggen dat online aankopen niet in aanmerking komen voor deze actie.

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn.

De actie loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2021 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”) en tot uitputting voorraad. Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de Sérélysn®-producten waarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen én de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure.

3.           Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

-          Koop een hierboven vermeld Sérélys®-product.

-          SMS de actiecode van op de sticker naar het opgegeven telefoonnummer of scan de QR code om deel te nemen aan de actie.

-          Verzend de unieke code die u via WhatsApp of SMS ontvangt.

-          Klik op de weblink die u meteen na de verzending van de unieke code ontvangt.

-          Vul het deelnameformulier in.

-    Omcirkel de aangekochte Sérélys®-producten op uw kassaticket en laad de foto van uw kassaticket vervolgens op.

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite. 

 

4.           Beperkingen

U kunt tijdens de Actieperiode tot 3 maal deelnemen aan deze actie. Met andere woorden kan u voor maximum 2 Sérélys producten van deze korting genieten.

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 5.          Persoonsgegevens

De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan EG overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan EG bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op in het deelnameformulier aankruist dat u op de hoogte wil blijven van EG-acties in de toekomst, komt u terecht in de database van EG waardoor we u kunnen informeren over de toekomstige acties, promoties en nieuwtjes van EG en Sérélys. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de EG-privacyverklaring beschikbaar op de website van EG.

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.