ACTIEVOORWAARDEN “PURINA ONE Hond 100% terugbetaald”

 

Actie georganiseerd door Nestlé Belgilux NV, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Birmingham Straat 221, 1070 Anderlecht (hierna ook “PURINA ONE”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).1. De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende Purina ONE Hond producten in een winkel* gevestigd in België of in Luxemburg van de hierna vermelde kortingen genieten:

 

PURINA ®-product

Korting**

ONE Dog Mini Active Kip 1,5Kg

ONE Dog Mini Adult Rund 1,5Kg

ONE Dog Mini Weight Control Kalkoen 1,5Kg

ONE Dog Mini Delicate Zalm 1,5Kg

ONE Dog Mini Senior 8+ Kip 1,5Kg

ONE Dog Medium/Maxi Rund 2,5Kg

ONE Dog Medium/Maxi Kip 2,5Kg

ONE Dog Medium/Maxi Delicate Zalm 2,5Kg

ONE Dog Medium/Maxi Weight Control Kalkoen 2,5Kg

ONE Dog Mini Wet Adult Kip 4x100g

ONE Dog Mini Wet Delicate Zalm 4x100g

Bij aankoop van 1 Purina ONE Hond product uit de lijst, krijgt u 1 product terugbetaald.

* De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende PURINA ®-product door middel van een terugbetaling toegekend.

 


2. Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België en in Luxemburg (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Belgisch/Luxemburgs grondgebied) bij volgende deelnemende winkelpunten*: Aveve, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Maxizoo, OhGreen, Pour chiens & Chat, Poils&Plumes, Tom&Co, Zooplus.  *Lijst van deelnemende winkels is niet allesomvattend.

 

De actie loopt van 27 Oktober 2020 (00:00u) tot en met 31 December 2020 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de deelnemende PURINA ONE ®-producten moet aankopen en de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure. Terugbetalingsaanvraag na deze datum zullen niet meer in aanmerking komen.3. Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

- Scan de QR code in 1 van de advertenties en verstuur het WhatsApp bericht. Of verstuur een SMS met de code die vermeld wordt in de advertentie. 

- U ontvangt vervolgens een SMS of WhatsApp met een unieke cashback link die 20 dagen geldig is na ontvangst.  

Koop één van de hierboven vermelde PURINA  ONE ® Hond-producten.

Gebruik de link om het Hashting deelnameformulier in te vullen.

Laad een foto van uw kassaticket vervolgens op alsook een foto van het product.

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting. Er wordt maximum 12€ terugbetaald per pack.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.

 


4. Beperkingen

U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 korting aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 korting per naam/email/IBAN-nummer/ticket).

Er worden maximum 4.900 terugbetalingen uitgevoerd over de Actieperiode, verdeeld volgens de verschillende publicaties zoals in onderstaande tabel. Maximaal € 12, - per vergoeding.

 

Maximaal aantal deelnemers per tijdschrift

Geldigheid van deelname

CINE TELE REVUE

                         1.000

30/11/2020

DAG ALLEMAAL

                         1.000

30/11/2020

LIBELLE

                         1.000

30/11/2020

FEMMES D’AUJOURD’HUI

                             500

30/11/2020

FLAIR NL

                             500

30/11/2020

FLAIR FR

                             500

30/11/2020

WOEF

                             200

31/12/2020

HART VOOR DIEREN

                             200

31/12/2020

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 

5. Persoonsgegevens

De externe partner Hashting Solutions N.V. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan PURINA overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan PURINA bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit of eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. Ouders). Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van terugbetaling.

De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.


6. Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.

 

Als je vragen over deze actie hebt, neem contact op met:

§  https://www.purina.be/nl/contacteer-ons

§  Birminghamstraat  221, 1070 Anderlecht, Belgïe