ACTIEVOORWAARDEN “ Cherry Chouffe

 

Actie georganiseerd door Duvel Moortgat NV  ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0400.764.903 , met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Breendonkdorp 58, Puurs (hierna ook “Duvel Moortgat NV”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

1.           De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende CHERRY CHOUFFE producten in een winkel* gevestigd in België van de hierna vermelde kortingen genieten:

product

Korting**

Cherry Chouffe 4x33cl

100% terugbetaald

Cherry Chouffe 4x33cl

50% terugbetaald

* Enkel  deelnemende winkels hebben een code … ticket moet overeenkomen met deze winkel

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende CHERRY CHOUFFE-product door middel van een terugbetaling toegekend.

2.           Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België in de deelnemende winkelpunten.  Enkel deelnemende winkelpunten hebben een display met unieke code  ( TICKET MOET VAN EEN

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 22 oktober 2019 (00:00u) tot en met 30 november 2019 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de Cherry Chouffe-producten waarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen én de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure.

3.           Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

-          Koop één van de hierboven vermelde Cherry Chouffe producten.

-          Na het klikken op de Cherry Chouffe advertentie in de deelnemende winkel kan u een aanvraag verzenden.

-          Verzend de unieke code die u via WhatsApp of SMS ontvangt.

-          Klik op de weblink die u meteen na de verzending van de unieke code ontvangt.

-          Vul daar het deelnameformulier in.

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.

 

 

 

 

4.           Beperkingen

U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 korting aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 korting per naam en per IBAN-nummer).

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen

Enkel kassatickets van winkels waar een display staat opgesteld zijn geldig .

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 5.          Persoonsgegevens

De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan Mc Cain overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Duvel Moortgat NV bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van Chouffe acties, komt u terecht op de website van Brasserie d’Achouffe  waar u desgewenst uw gegevens kunt invullen om geïnformeerd te worden over de toekomstige acties, promoties en nieuwtjes van Brasserie d’Achouffe. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de Brasserie d’Achouffe -privacyverklaring beschikbaar op de website van Brasserie d’Achouffe  

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.