ACTIEVOORWAARDEN “Arla Skyr

 

Actie georganiseerd door Arla Foods Belgien AG ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0548904390, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te rue de l'Artisanat 1, 4840   Welkendraedt, België (hierna ook “Arla”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).


1.         De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende Arla producten in een winkel* gevestigd in België van de hierna vermelde kortingen genieten:

Arla ®-product

Korting**

Arla Skyr

1 pot naar keuze - 100% terugbetaald

* De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende Arla®-product door middel van een terugbetaling toegekend.


2.         Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Belgisch grondgebied) bij volgende deelnemende winkelpunten: Carrefour en Delhaize.

Personeelsleden van Arla en hun families mogen niet deelnemen. Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 15 oktober 2020 (00:00u) tot en met 15 november 2020 (23:59u)* (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de Arla®-producten waarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen én de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure.

* De periode kan ingekort worden als het maximum van 2150 testers is bereikt.


3.         Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

-        Koop één van de hierboven vermelde Arla®-producten.

-        Na het klikken op de Arla advertentie kan u een aanvraag verzenden.

-        Verzend de unieke code die u via WhatsApp ontvangt.

-        Klik op de weblink die u meteen na de verzending van de unieke code ontvangt.

-        Vul daar het deelnameformulier in.

-        Omcirkel het aangekochte Arla®-product op uw kassaticket en laad een foto van uw kassaticket vervolgens op.

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.


 

4.         Beperkingen

U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 korting aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 korting per naam en per IBAN-nummer).

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.


 5.        Persoonsgegevens

De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan Arla overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Arla bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van Arla®-acties, komt u terecht op de website van Arla® waar u desgewenst uw gegevens kunt invullen om geïnformeerd te worden over de toekomstige acties, promoties en nieuwtjes van Arla®. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de Arla®-privacyverklaring beschikbaar op de website van Arla®.


6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.