ACTIEVOORWAARDEN

“ Geniet nu van 100%  terugbetaling bij aankoop van 1 product Vandemoortele® Dip&Dress”


Actie georganiseerd door Vandemoortele Europe NV,  ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0721.494.116 (RPR Gent, afdeling Gent), met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent (hierna ook “Vandemoortele”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”)

 

1.           De korting en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden* voldaan is, kunt u bij aankoop van één van de volgende Vandemoortele® producten in een winkelpunt gevestigd in België van de hierna vermelde korting in de vorm van een terugbetaling genieten:


*Voorwaarden:

De consument moet tijdens de Actieperiode 1 van de 2 hieronder vermelde producten van Vandemoortele® aangekocht hebben in een winkel in België, alsook de terugbetaling hebben aangevraagd op de wijze zoals toegelicht in punt 3 hieronder. 

 

Producten          Korting**

Vandemoortele® Dip&Dress Look & Fijne kruiden - 100%  terugbetaling bij aankoop van 1 product

Vandemoortele® Dip&Dress Zongedroogde tomaat - 100%  terugbetaling bij aankoop van 1 product


**De korting wordt pas na aankoop van het desbetreffende Vandemoortele®-product door middel van een terugbetaling toegekend. U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 terugbetaling van 100% aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 terugbetaling per naam én per IBAN-nummer).


2.        Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België, m.a.w. op de aankoop in een winkelpunt naar keuze op het Belgisch grondgebied.


Deelnemers moeten in België wonen en minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

 

De actie loopt van 14 januari 2022 (00:00u) tot en met 31 januari 2022 (23:59u) (de “Actieperiode”). De actie wordt vroeger afgesloten indien het maximaal aantal van 1000 testers is bereikt.


Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode het Vandemoortele®-product waarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen én de terugbetaling moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure.


* Hetzij tot het maximaal aantal van 1.000 testers is bereikt.


3.           Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

-             Koop één van de hierboven vermelde Vandemoortele®-producten.

-             Na het klikken op de Vandemoortele®-facebookadvertentie kan je een unieke cashbacklink aanvragen via WhatsApp of SMS

-             Klik op de weblink die u meteen na de verzending van de cashbackaanvraag ontvangt

-             Vervolledig op deze cashbackpagina uw persoonlijke gegevens en aankoopgegevens

-             Omcirkel het aangekochte Vandemoortele®-product op uw kassaticket en laad vervolgens een foto van uw kassaticket op via de cashbackpagina


Het bedrag van de terugbetaling wordt terugbetaald binnen de 20 dagen na ontvangst en goedkeuring van uw vervolledigde cashbackaanvraag. U zal de terugbetaling ontvangen via overschrijving op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.


Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite :

https://hashting.promo/vandemoortelexq12022xdd/{code}. 

4.           Beperkingen

U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 terugbetaling aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 terugbetaling van 100%  per naam én per IBAN-nummer).

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze actievoorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze actie wijzigen, onderbreken of annuleren en/of deze actievoorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt of die op enige andere wijze verband houdt met deze actie, en sluiten elke aansprakelijkheid in dit kader uit, voor zover wettelijk toegestaan.

U wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat de actie op geen enkele wijze wordt georganiseerd, beheerd of gesponsord door de sociale netwerksite Facebook. Bijgevolg verzaakt u uitdrukkelijk in welke hoedanigheid dan ook de aansprakelijkheid van de sociale netwerksite Facebook in het kader van de organisatie en het verloop van deze actie in te roepen.


 5.          Persoonsgegevens

De externe partner Hashting Solutions NV (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0672.979.070 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is het legitiem belang van Hashting. Hashting zal uw persoonsgegevens verwerken in volledige overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016/EU) en conform de Hashting privacyverklaring beschikbaar op: https://hashting.com/dpo . Meer informatie over o.m. de rechten die u heeft in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden niet aan Vandemoortele overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Vandemoortele bezorgen tijdens en na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de cashbackpagina aankruist dat u op de hoogte wil blijven van de nieuwsbrief en promoties van Vandemoortele, gaat u akkoord dat u per mail informatie zal ontvangen over de toekomstige acties, promoties en nieuwtjes van Vandemoortele. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de Vandemoortele-privacyverklaring beschikbaar op www.vandemoortele.be/Vandemoortele-privacyverklaring-voor-B2C-consumenten 

Verder zal er, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, een cookie op de landingspagina worden geplaatst door Vandemoortele om de effectiviteit van advertenties te analyseren en advertenties te personaliseren – zie tevens de cookieverklaring :  https://hashting.com/cookies-vdm

6.  Geschillen

In geval van geschillen met betrekking tot deze actie, die niet minnelijk kunnen worden geregeld zijn enkel de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van diens conflictregels.


 7. Vragen of opmerkingen

Hoe kan de consument contact opnemen bij problemen/klachten/vragen?

U kan steeds terecht op info@hashting.com voor verdere vragen en/of opmerkingen.